HU
RO
EN
Referenciák

Településfejlesztési stratégiák:

Maroshéviz Integrált Fejlesztési Stratégiája, 2007-2013
Bölön Integrált Fejlesztési Stratégiája, 2007-2013
Varság Integrált Fejlesztési Stratégiája, 2007-2013
Csikcsicsó Integrált Fejlesztési Stratégiája, 2007-2013
Csíkszenttamás Integrált Fejlesztési Stratégiája, 2007-2013
Felcsík kistérseg Integrált Fejlesztési Stratégiája, 2007-2013
Gyergyóújfalu Integrált Fejlesztési Stratégiája, 2007-2013
Gyergyóalfalu Integrált Fejlesztési Stratégiája, 2007-2013
Galócás Integrált Fejlesztési Stratégiája, 2007-2013
Galócás Község Közszolgáltatás Fejlesztési Stratégiája, 2007-2013
Tölgyes Turisztikai Fejlesztési és Népszerűsítési terve, 2007-2013

Zabola Integrált Fejlesztési Stratégiája, 2014-2020
Gyergyóvárhegy Integrált Fejlesztési Stratégiája, 2014-2020
Salamás Integrált Fejlesztési Stratégiája, 2014-2020
Székelykeresztúr Integrált Fejlesztési Stratégiája, 2014-2020
Csíkszentdomokos Integrált Fejlesztési Stratégiája, 2014-2020
Gyergyóalfalu Község Integrált Fejlesztési Stratégiája, 2014-2020
Torja Község Integrált Fejlesztési Stratégiája, 2014-2020
Vargyas Község Integrált Fejlesztési Stratégiája, 2014-2020
Újszékely Község Integrált Fejlesztési Stratégiája, 2014-2020
Sepsibükszád Község Integrált Fejlesztési Stratégiája, 2014-2020
Réty Község Integrált Fejlesztési Stratégiája, 2016-2027
Csíkcsicsó Község Integrált Fejlesztési Stratégiája, 2016-2027

Székelykeresztúr Integrált Fejlesztési Stratégiája, 2021-2027
Bögöz Község Integrált Fejlesztési Stratégiája, 2021-2027
Bardóc Község Integrált Fejlesztési Stratégiája, 2021-2027
Árkos Község Integrált Fejlesztési Stratégiája, 2021-2027
Csernáton Község Integrált Fejlesztési Stratégiája, 2021-2027

Egyéb tervek és tanulmányok:

 • Turisztikai tanulmány Nyárádmente HACs, Marosmenti Partnerség HACs
 • Planul de Mobilitate Urbană Durabilă oraşul Cristuru Secuiesc 2016-2026
 • Strategia de dezvoltare şi promovare a turismului din comuna Sângeorgiu de Mureş 2014-2020
 • Program de îmbunătăţire a eficienţei energetice Cristuru Secuiesc
 • Analiză Cost-beneficiu pentru obiectivul de investiţii construire piaţă agroalimentară în Cristuru Secuiesc
 • Plan de Marketing aferent proiectului privind realizarea unui Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică în oraşul Cristuru Secuiesc
 • Studiu în domeniul turismului în GAL Asociaţia Angustia
 • Sondaj de opinie Subcetate 2020
 • Studiu în domeniul turismului în GAL Valea Nirajului şi Gal Parteneriat Mureşean
 • Analiza ex ante şi ex post în cadrul proiectului PACINFO – Rolul social şi de mediu al agriculturii în zonele de munte
 • Analize, cercetare pentru Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană şi pentru Planul de mobilitate urbană durabilă Miercurea Ciuc (subcontractant)
 • Studiu de oportunitate privind şcolile profesionale cu profil agricol din judeţul Harghita
 • Evaluare a pieţei forţei de muncă pentru proiectul „Tineri pentru viitor – Angajare asistată", cod proiect PET051, Apelul „SINERGII PENTRU VIITOR – tineri în situaţii de risc", derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014
 • "Studiu de cercetare - Harta nevoilor tinerilor aparţinând grupurilor vulnerabile Târgu Mureş si Târnăveni – proiect PET 042
 • PLAN DE MANAGEMENT AL ASOCIAT IEI REGIUNEA CRISTURU-SECUIESC 2015-2020
 • RAPORT DE CERCETARE Analiza ex-ante în vederea evaluării campaniei informative legată de elaborarea planului de management al ariilor protejate din judeţul Covasna, nr. 1751/OISB/31.05.2012 din cadrul programului POS MEDIU
 • RAPORT DE CERCETARE Analiza ex-post în vederea evaluării campaniei informative legată de elaborarea planului de management al ariilor protejate din judeţul Covasna, nr. 1751/OISB/31.05.2012 din cadrul programului POS MEDIU
 • Studiu de oportunitate privind şcolile profesionale cu profil agricol din judeţul Harghita
 • Studiu pentru Muntii Calimani
 • PACINFO - Ex ante értékelés
 • EMT Borospatak Saknzen
 • ACTION PLAN Digitization of Natural and Cultural Heritage in Harghita County
 • PIEE Cristuru Secuiesc
 • PIEE Brăduţ

Pályázatírás és projektmenedzsment:

 • PNDR 6.2, 6.4, 7.2, 7.6,LEADER projektek
 • POR, POCU, POIM
 • PNDL
 • Start Up Nation
 • Bethlen Gabor Alap
 • Europe for Citizens
 • AFCN