HU
RO
EN
Elaborarea şi Managementul proiectelor
Obiectivele pot fi atinse întotdeanua prin realizarea simultană a unor proiecte sinergice. Pe baza strategiei cunoaştem acele domenii în care trebuie operate schimbări, şi ştim unde vrem să ajungem. Dezvoltarea înseamnă proiecte planificate corespunzător care să se bazeze pe exigenţele locale, cu efecte scontate şi sustenabilitate asigurată. Un proiect constituie planificarea şi implementarea măsurilor necesare îndeplinirii unui obiectiv, într-o situaţie în care timpul şi resursele sunt date. În zilele noastre rolul proiectelor s-a accentuat, cu ajutorul acestora se pot obţine fonduri de la Uniunea Europeană pentru realizarea obiectivelor formulate.

DG Consulting oferă partneriat în:
  • Convertirea ideilor în proiecte, generare de proiecte
  • Monitorizarea fondurilor de finanţare
  • Elaborarea proiectelor de finanţare
  • Elaborarea studiilor de fundamentare a proiectelor de finanţare (studii de fezabilitate, studii de impact asupra mediului, analize cost-beneficiu)