HU
RO
EN
Referinţe
Strategii de dezvoltare locală şi microregională:

Strategia de dezvoltare integrată a municipiului Topliţa 2007-2013
Strategia de dezvoltare integrată a comunei Belin 2007-2013
Strategia de dezvoltare integrată a comunei Vârşag 2007-2013
Strategia de dezvoltare integrată a comunei Ciceu 2007-2013
Strategia de dezvoltare integrată a comunei Tomeşti 2007-2013
Strategia de dezvoltare integrată a microregiunii Ciucul de Sus 2007-2013
Strategia de dezvoltare integrată a comunei Suseni 2007-2013
Strategia de dezvoltare integrată a comunei Joseni 2007-2013
Strategia de dezvoltare integrată a comunei Gălăuţaş 2007-2013
Strategia de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice Gălăuţaş 2007-2013
Plan de dezvoltare şi promovare turistică a comunei Tulgheş 2007-2013
Strategia de dezvoltare integrată a comunei Zăbala, 2014-2020
Strategia de dezvoltare locală a comunei Subcetate 2014-2020
Strategia de dezvoltare locală a comunei Sărmaş 2014-2020
Strategia de dezvoltare integrată a oraşului Cristuru Secuiesc 2014-2020

Strategia de dezvoltare locală a comunei Sândominic 2014-2020
Strategia de dezvoltare locală a comunei Joseni 2014-2020
Strategia de dezvoltare integrată a comunei Turia 2014-2020
Strategia de dezvoltare integrată a comunei Vârghiş 2014-2020
Strategia de dezvoltare integrată a comunei Secuieni 2014-2020
Strategia de dezvoltare integrată a comunei Bixad 2014-2020
Strategia de dezvoltare integrată a comunei Reci 2016-2027
Strategia de dezvoltare integrată a comunei Ciceu 2016-2027

Alte planuri şi studii:
Analiza turismului în GAL Valea Nirajului, GAL Parteneriat Mureşean
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă oraşul Cristuru Secuiesc 2016-2026
Strategia de dezvoltare şi promovare a turismului din comuna Sângeorgiu de Mureş 2014-2020
Program de îmbunătăţire a eficienţei energetice Cristuru Secuiesc
Analiză Cost-beneficiu pentru obiectivul de investiţii construire piaţă agroalimentară în Cristuru Secuiesc
Plan de Marketing aferent proiectului privind realizarea unui Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică în oraşul Cristuru Secuiesc
Studiu în domeniul turismului în GAL Asociaţia Angustia
Sondaj de opinie Subcetate 2020
Studiu în domeniul turismului în GAL Valea Nirajului şi Gal Parteneriat Mureşean
Analiza ex ante şi ex post în cadrul proiectului PACINFO – Rolul social şi de mediu al agriculturii în zonele de munte
Analize, cercetare pentru Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană şi pentru Planul de mobilitate urbană durabilă Miercurea Ciuc (subcontractant)
Studiu de oportunitate privind şcolile profesionale cu profil agricol din judeţul Harghita
Evaluare a pieţei forţei de muncă pentru proiectul „Tineri pentru viitor – Angajare asistată", cod proiect PET051, Apelul „SINERGII PENTRU VIITOR – tineri în situaţii de risc", derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014
"Studiu de cercetare - Harta nevoilor tinerilor aparţinând grupurilor vulnerabile Târgu Mureş si Târnăveni – proiect PET 042
PLAN DE MANAGEMENT AL ASOCIAT IEI REGIUNEA CRISTURU-SECUIESC 2015-2020
RAPORT DE CERCETARE Analiza ex-ante în vederea evaluării campaniei informative legată de elaborarea planului de management al ariilor protejate din judeţul Covasna, nr. 1751/OISB/31.05.2012 din cadrul programului POS MEDIU
RAPORT DE CERCETARE Analiza ex-post în vederea evaluării campaniei informative legată de elaborarea planului de management al ariilor protejate din judeţul Covasna, nr. 1751/OISB/31.05.2012 din cadrul programului POS MEDIU
Studiu de oportunitate privind şcolile profesionale cu profil agricol din judeţul Harghita
Studiu pentru Muntii Calimani

Elaborarea şi managamentul proiectelor de finanţare:
PNDR 6.2, 6.4, 7.2, 7.6, 
Proiecte tip LEADER
POR, POCU, POIM
PNDL
Start Up Nation
Fondul Bethlen Gabor Alap
Europe for Citizens
AFCN
PACINFO - Evaluare Ex ante