HU
RO
EN
Referinţe
Strategii de dezvoltare locală şi microregională:

Strategia de dezvoltare integrată a municipiului Topliţa 2007-2013
Strategia de dezvoltare integrată a comunei Belin 2007-2013
Strategia de dezvoltare integrată a comunei Vârşag 2007-2013
Strategia de dezvoltare integrată a comunei Ciceu 2007-2013
Strategia de dezvoltare integrată a comunei Tomeşti 2007-2013
Strategia de dezvoltare integrată a microregiunii Ciucul de Sus 2007-2013
Strategia de dezvoltare integrată a comunei Suseni 2007-2013
Strategia de dezvoltare integrată a comunei Joseni 2007-2013
Strategia de dezvoltare integrată a comunei Gălăuţaş 2007-2013
Strategia de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice Gălăuţaş 2007-2013
Plan de dezvoltare şi promovare turistică a comunei Tulgheş 2007-2013

Strategia de dezvoltare integrată a comunei Zăbala, 2014-2020
Strategia de dezvoltare locală a comunei Subcetate 2014-2020
Strategia de dezvoltare locală a comunei Sărmaş 2014-2020
Strategia de dezvoltare integrată a oraşului Cristuru Secuiesc 2014-2020

Strategia de dezvoltare locală a comunei Sândominic 2014-2020
Strategia de dezvoltare locală a comunei Joseni 2014-2020
Strategia de dezvoltare integrată a comunei Turia 2014-2020
Strategia de dezvoltare integrată a comunei Vârghiş 2014-2020
Strategia de dezvoltare integrată a comunei Secuieni 2014-2020
Strategia de dezvoltare integrată a comunei Bixad 2014-2020
Strategia de dezvoltare integrată a comunei Reci 2016-2027
Strategia de dezvoltare integrată a comunei Ciceu 2016-2027

Strategia de dezvoltare integrată a oraşului Cristuru Secuiesc 2021-2027
Strategia de dezvoltare integrată a comunei Mugeni 2021-2027
Strategia de dezvoltare integrată a comunei Brăduţ 2021-2027
Strategia de dezvoltare integrată a comunei Arcuş 2021-2027
Strategia de dezvoltare integrată a comunei Cernat 2021-2027


Alte planuri şi studii:
 • Analiza turismului în GAL Valea Nirajului, GAL Parteneriat Mureşean
 • Planul de Mobilitate Urbană Durabilă oraşul Cristuru Secuiesc 2016-2026
 • Strategia de dezvoltare şi promovare a turismului din comuna Sângeorgiu de Mureş 2014-2020
 • Program de îmbunătăţire a eficienţei energetice Cristuru Secuiesc
 • Analiză Cost-beneficiu pentru obiectivul de investiţii construire piaţă agroalimentară în Cristuru Secuiesc
 • Plan de Marketing aferent proiectului privind realizarea unui Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică în oraşul Cristuru Secuiesc
 • Studiu în domeniul turismului în GAL Asociaţia Angustia
 • Sondaj de opinie Subcetate 2020
 • Studiu în domeniul turismului în GAL Valea Nirajului şi Gal Parteneriat Mureşean
 • Analiza ex ante şi ex post în cadrul proiectului PACINFO – Rolul social şi de mediu al agriculturii în zonele de munte
 • Analize, cercetare pentru Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană şi pentru Planul de mobilitate urbană durabilă Miercurea Ciuc (subcontractant)
 • Studiu de oportunitate privind şcolile profesionale cu profil agricol din judeţul Harghita
 • Evaluare a pieţei forţei de muncă pentru proiectul „Tineri pentru viitor – Angajare asistată", cod proiect PET051, Apelul „SINERGII PENTRU VIITOR – tineri în situaţii de risc", derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014
 • "Studiu de cercetare - Harta nevoilor tinerilor aparţinând grupurilor vulnerabile Târgu Mureş si Târnăveni – proiect PET 042
 • PLAN DE MANAGEMENT AL ASOCIAT IEI REGIUNEA CRISTURU-SECUIESC 2015-2020
 • RAPORT DE CERCETARE Analiza ex-ante în vederea evaluării campaniei informative legată de elaborarea planului de management al ariilor protejate din judeţul Covasna, nr. 1751/OISB/31.05.2012 din cadrul programului POS MEDIU
 • RAPORT DE CERCETARE Analiza ex-post în vederea evaluării campaniei informative legată de elaborarea planului de management al ariilor protejate din judeţul Covasna, nr. 1751/OISB/31.05.2012 din cadrul programului POS MEDIU
 • Studiu de oportunitate privind şcolile profesionale cu profil agricol din judeţul Harghita
 • Studiu pentru Muntii Calimani
 • PACINFO - Evaluare Ex ante
 • EMT Borospatak Saknzen
 • ACTION PLAN Digitization of Natural and Cultural Heritage in Harghita County
 • PIEE Cristuru Secuiesc
 • PIEE Brăduţ


Elaborarea şi managamentul proiectelor de finanţare:

 • PNDR 6.2, 6.4, 7.2, 7.6, 
 • Proiecte tip LEADER
 • POR, POCU, POIM
 • PNDL
 • Start Up Nation
 • Fondul Bethlen Gabor Alap
 • Europe for Citizens
 • AFCN